bosch niebieski

«Wróć | FHU ELEKTROMECHANIKA Antoni Kołbuc » Regulaminy » Regulamin dla przedsiębiorców


Producenci
Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

zawartość koszyka:
0 produktów

łączna cena:
0,00 PLN

kupuję
Logowanie

O nas

 


Klub BSS

ilość produktów:
0 produkty

zobacz

Regulamin dla przedsiębiorców

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Przedsiębiorców w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.kanto.com.pl.

 

Zasady korzystania z usług najmu elektronarzędzi (zakładka „WYPOŻYCZALNIA”) oraz zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym przez Konsumentów określają odrębne regulaminy zamieszczone w sklepie internetowym w zakładce „REGULAMINY”.

 

Sprzedającym jest F.H.U. Elektromechanika Antoni Kołbuc z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Polna 5- zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

 

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

3. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8. Sklep Internetowy F.H.U. Elektromechanika Antoni Kołbuc– serwis internetowy dostępny pod adresem www.kanto.com.plza pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Usługodawca / Sprzedający i Klient.

10. Strona Sklepu – strona znajdująca się pod adresem www.kanto.com.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2. Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy www.kanto.com.plprowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.kanto.com.plsą fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

 

§ 3. Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.kanto.com.plsą cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Wiążąca dla Stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Podobnie wiążące dla Stron są także inne elementy oferty (w szczególności zawartość zestawu, koszt dostawy), obowiązujące w momencie składania zamówienia.

3. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.kanto.com.pl, telefonicznie pod numerem (041) 247 18 95 lub drogą mailową na adres: sklep@kanto.com.pl

4. Zamówienia składane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną, faksem lub drogą mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.

6. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

8. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

9. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami oraz faktury VAT korygujące z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010, Nr 249, poz. 1661).

10. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

12. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

13. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

14. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

15. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wygenerowanej przez system komputerowy informacji o potwierdzeniu zamówienia przez Klienta (z chwilą przyjęcia oferty).

 

§ 4. Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie, faksem lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich i spedytorskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przedpłata” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie Sprzedawcy czas ten może się wydłużyć, o czym Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail.

4. Dowód zakupu (faktura VAT) jest dołączany do przesyłki.

5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki). Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Zamówiony towar jest dostarczany - w zależności od wagi towaru, albo za pomocą firmy kurierskiej (do 30 kg) albo za pomocą firmy spedycyjnej (powyżej 30 kg).

 

§ 5. Płatności

1. Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia fakturę VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić: za pobraniem (przy odbiorze towaru), gotówką w kasie Sklepu – w przypadku odbioru osobistego, lub przelewem na rachunek bankowy (przedpłata) Sklepu. Numer rachunku bankowego dostępny jest na stronie internetowej www.kanto.com.pl w zakładce „KONTAKT”.

 

§ 6. Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę każdorazowo uzgadniane są indywidualnie z Klientem.

2. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności przewoźnika „Protokołu reklamacji”.

3. Odbiór przesyłki od przewoźnika musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

 

§ 7. Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego objęte są 12 miesięczną rękojmią Sprzedawcy na warunkach wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Gwarancja oraz rękojmia nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

4. Reklamowany towar należy przesłać na adres Sprzedawcy na koszt Kupującego.

5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

6. Towary o wartości przekraczającej kwotę 500,00 zł mogą być przesyłane do Sprzedawcy tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych warunków Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki.

4. W razie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwraca Kupującemu poniesione przez niego koszty przesyłki. W przypadku jednak nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta wszelkie koszty związane z realizacją ww. procedur pokrywa Klient.

 

 

§ 8. Polityka prywatności

oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta.

3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Klient może żądać zaprzestania wykorzystywania jego danych osobowych.

4. Dane osobowe są gromadzone w bazie danych sklepu www.kanto.com.plz należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883).

4.Zbiory danych osobowych przetwarzanych przez sklep www.kanto.com.pl– zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883), są rejestrowane w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Adres prowadzenia działalności przez Sprzedawcę stanowi jednocześnie adres korespondencyjny Sprzedawcy.

2. Wszelkie spory wynikające ze stosowaniem postanowień niniejszego Regulaminu i w związku z realizacją zawartych pomiędzy między Sprzedawcą a Klientami umów, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji w celu polubownego załatwienia sporu. W razie jednak nie dojścia Stron do porozumienia wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Sprzedawcy.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.