bosch niebieski

«Wróć | FHU ELEKTROMECHANIKA Antoni Kołbuc » Regulaminy » Regulamin dla konsumentów


Producenci
Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

zawartość koszyka:
0 produktów

łączna cena:
0,00 PLN

kupuję
Logowanie

O nas

 


Klub BSS

ilość produktów:
0 produkty

zobacz

Regulamin dla konsumentów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DLA KONSUMENTÓW

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Konsumentów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.kanto.com.pl.

 

Zasady korzystania z usług najmu elektronarzędzi (zakładka „WYPOŻYCZALNIA”) oraz zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym przez Przedsiębiorców określają odrębne regulaminy zamieszczone w sklepie internetowym w zakładce „REGULAMINY”.

 

Sprzedającym jest F.H.U. Elektromechanika Antoni Kołbuc z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Polna 5- zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

 

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument).

3. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6. Produkt – Towary i Usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).ul. Polna 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

8. Sklep Internetowy działający pod adresem www.kanto.com.pl jest własnością firmy  F.H.U. Elektromechanika Antoni Kołbuc z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Polnej 5 z rejestrem przedsiębiorców wpisanym przez Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 6610001432, REGON: 290525597.

9. Strona – Usługodawca / Sprzedający i Klient.

10. Strona Sklepu – strona znajdująca się pod adresem www.kanto.com.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2. Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy www.kanto.com.plprowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.kanto.com.plsą fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

 

 

 

 

§ 3. Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.kanto.com.plsą cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Wiążąca dla Stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Podobnie wiążące dla Stron są także inne elementy oferty (w szczególności zawartość zestawu, koszt dostawy), obowiązujące w momencie składania zamówienia.

3. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.kanto.com.pl, telefonicznie pod numerem (041) 247 18 95 lub drogą mailową na adres: sklep@kanto.com.pl.

4. Zamówienia składane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub drogą mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych w zakładce „Kontakt” Sklepu Internetowego.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.

6. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia będące potwierdzeniem skuteczności złożenia zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

§ 4. Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie, faksem lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich i spedytorskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przedpłata” lub „PAYU” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki). Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Zamówiony towar jest dostarczany - w zależności od wagi towaru, albo za pomocą firmy kurierskiej do 30 kg albo za pomocą firmy spedycyjnej

 

§ 5. Płatności

1. Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia dowód zakupu.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić: za pobraniem - przy odbiorze towaru, gotówką w kasie Sklepu – w przypadku odbioru osobistego, lub przelewem na rachunek bankowy (przedpłata) Sklepu. Numer rachunku bankowego dostępny jest na stronie internetowej www.kanto.com.plw zakładce „KONTAKT”.

 

§ 6. Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę każdorazowo uzgadniane są indywidualnie z Klientem.

2. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 6. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z obowiązującym prawem art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentów Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, moze w terminie 14dni odstąpić od niej bez podania przyczyny oraz bez ponosenia kosztów z wyjątekiem określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Formularz odstąpienia od umowy oraz wymienione zapisy ustawy znajdą Państwo >tutaj<.

2. Wskazane w ust. 1 powyżej prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz wskazanie w jakiej formie Kupujący chce odebrać zapłaconą za Towar należność - przelewem na rachunek bankowy czy przekazem pocztowym na podany przez Kupującego adres.

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w ustępie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiony dokument korygujący. Zwrotu uiszczonej ceny – w formie wskazanej przez Kupującego, Sklep dokona w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej.

 

§ 7. Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać do siedziby Sprzedającego na jego koszt (ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. nr 141 poz. 1176 ze zm., i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcyod stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6. Wskazane w ust. 4 i 5 powyżej uprawnienia dotyczą sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się je wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

§ 8. Polityka prywatności

oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz - w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.

3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Klient może żądać zaprzestania wykorzystywania jego danych osobowych.

4. Dane osobowe są gromadzone w bazie danych sklepu www.kanto.com.plz należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883).

4.Zbiory danych osobowych przetwarzanych przez sklep www.kanto.com.pl – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883), są rejestrowane w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Adres prowadzenia działalności przez Sprzedawcę stanowi jednocześnie adres korespondencyjny Sprzedawcy.

2. Wszelkie spory wynikające ze stosowaniem postanowień niniejszego Regulaminu
i w związku z realizacją zawartych pomiędzy między Sklepem a Klientami umów, będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.